Praca w UK

Okres wypowiedzenia

W przypadku odejścia lub zwolnienia z pracy zazwyczaj obowiązuje określony okres wypowiedzenia. Może on być dłuższy, jeśli tak stanowi Twoja umowa o pracę. Dowiedz się, jaki okres wypowiedzenia obowiązuje Twojego pracodawcę.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!


Wymówienie, jakie powinieneś przekazać swojemu pracodawcy

Jeśli pracowałeś w określonej firmie przez co najmniej miesiąc, swoje wymówienie powinieneś wręczyć pracodawcy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Zazwyczaj, Twoja umowa o pracę będzie zawierała dłuższy okres wymówienia. Jeśli zaistnieje taka sytuacja, przy wręczaniu swojego wymówienia, powinieneś uwzględnić ten okres. Jeśli Twoja umowa o pracę nie zawiera tego typu ustaleń, powinieneś zadbać, by o Twoim odejściu Twój pracodawca został poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zawarta jest w Twojej umowie pod nazwą ‚zakładanego terminu’. Kwestia ustalenia ‚rozsądnego’ terminu zależeć będzie od Twojego doświadczenia i od okresu zatrudnienia. W celi uzyskania dalszych wskazówek, możesz skontaktować się z Acas (ciało porozumiewawcze i arbitrażowe), względnie inne ciało doradcze.

Acas – Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service). Kontakt dotyczący praw pracowniczych – Employment contacts


Wypowiedzenie, jakie powinieneś otrzymać od swojego pracodawcy

Bez względu na to, co stwierdza twoja umowa o pracę, Twój pracodawca powinien udzielić Ci minimalnego statutowego okresu wypowiedzenia, który będzie uzależniony od czasu, przez jaki w danej firmie pracowałeś:
• tydzień, w przypadku gdy byłeś stale zatrudniony przez okres między jednym miesiącem a dwoma latami
• tydzień na jeden zamknięty rok (do maksymalnej liczby 12), jesli byłeś stale zatrudniony przez dwa lub więcej lat

A zatem, na przykład, jeśli pracowałeś nieprzerwanie przez sześć i pół roku,  będziesz upoważniony do otrzymania sześciotygodniowego okresu wypowiedzenia.


Umowa na czas określony

Termin umowy na czas określony upływa automatycznie (bez wypowiedzenia) wraz z upływem ostatecznego terminu. Stanowi to pewien naturalny rodzaj zwolnienia z pracy. W przypadku, gdy Twój pracodawca zakonczy Twój okres pracy, przed upływem ustalonego terminu,  zapisanego w umowie o pracę, sytuacja ta oznaczać będzie naruszenie zobowiązań umowy. Będziesz wówczas miał prawo złożenia pretensji o zaległą pensję, jak również o wszelkie inne nagrody, które Ci przysługują w danym okresie czasu. Prawa te również przysługują osobom odbywającym praktyki, które w sposób naturalny zatrudniane są na czas określony.  W przypadku kontynuowania pracy już po opływie okresu praktyk, przy obliczaniu statutowego okresu wypowiedzenia, będzie brany pod uwagę czas przeznaczony na praktyki.

 

 

Osoby zatrudnione na czas określony – Zatrudnienie na czas określony


Kiedy nie obowiązuje prawo do minimalnego okresu wypowiedzenia ?

W niektórych przypadkach, możesz nie mieć prawa do minimalnego okresu wypowiedzenia, zanim Twój pracodawca zwolni Cię z pracy, na przykład jeśli:
• nie jesteś osobą zatrudnioną, jak choćby podmiot niezależny, lub działający na własny rachunek przedstawiciel
• jesteś marynarzem na statku zarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie i stanowisz część załogi, która podlega przepisom zatwierdzonym przez Ministra Transportu
• urzędnikiem państwowym
• członkiem sił zbrojnych


Jak postępować dalej

Jeśli Twój pracodawca nie wręczył Ci odpowiedniego wypowiedzenia (na przykład, gdy zostajesz poinformowany, że Twój okres wypowiedzenia zostaje zakończony w trybie natychmiastowym), powinieneś zwrócić się o wypłatę odprawy, potwierdzona na piśmie.  Jeśli masz za sobą co najmniej rok pracy, możesz również zwrócić się do swojego pracodawcy o pisemne uzasadnienie swojego zwolnienia.


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 30.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


PROMOCJA – Zwroty podatku i benefity tańsze o 20% !


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Okres wypowiedzenia”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
HMRC

GOV.UK

VOTE

TAXPOL