Praca w UK

Zwolnienie z pracy

Pracodawca może zwolnić Cię z pracy (dismiss) z wielu różnych powodów. W przypadku zwolnienia lub zerwania przez pracodawcę umowy o pracę, przysługują Ci określone prawa, które pozwolą Ci upewnić się, że decyzja pracodawcy jest uzasadniona.


Duże i szybkie zwroty podatku. Tylko £35! – TAXPOL LTD


Czym jest zwolnienie z pracy?

Zwolnienie następuje wtedy, gdy Twój pracodawca powoduje, że okres Twojego zatrudnienia się kończy. Może to nastąpić na kilka sposobów, co obejmuje między innymi sytuację, kiedy Twój pracodawca:
• informuje Cię z wcześniejszym wyprzedzeniem, lub bez, że Twój okres zatrudnienia zakończył się
• skutecznie doprowadza do Twojego zwolnienia, naruszając postanowienia umowy o pracę w takim stopniu, że zostajesz zmuszony do odejścia
• określony czas zatrudnienia nie zostaje odnowiony


Obowiązki pracodawcy

Jeśli Twój pracodawca zwolnił Cię z pracy, musi jednocześnie wykazać, że
• jest w posiadaniu ważnego powodu, który jest w stanie usprawiedliwić tę decyzję (na przykład, że nie jesteś w stanie wykonywać swojej pracy)
• jego działania były sensowne w danych okolicznościach (na przykład, jeśli nie było dostępu do odpowiednich szkoleń, lub do jakiejkolwiek innej pomocy)

Twój pracodawca, zanim Cię zwolni z pracy,  musi udowodnić, że odpowiednio wcześniej dokonał pełnego sprawdzenia sytuacji. Jeśli pracodawca działał uczciwie, ale doszedł do niewłaściwych wniosków (na przykład uzyskał niewłaściwe informacje), nie musi to oznaczać, że zwolnienie Cię z pracy nie zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. Twój pracodawca musi dowieść, że w swoich działaniach jest konsekwentny, a więc nie doszło do sytuacji, że zostałeś zwolniony z pracy za coś, co w przypadku innych pracowników, uważa się  normalne. Możesz mieć prawo do złożenia skargi na niesprawiedliwe zwolnienie z pracy, jeśli będziesz w stanie wykazać, że Twój pracodawca nie poinformował Cię wcześniej o pewnych istotnych, obowiązujących w firmie, zasadach.

Pogwałcenie postanowień umowy – Naruszenie warunków umowy. „Konstruktywne“ zwolnienie – Konstruktywne zwolnienie. Pracownicy zatrudnieni na czas określony – Zatrudnienie na czas określony. Usprawiedliwione powody zwolnienia – Słuszne przyczyny zwolnienia. Niesprawiedliwe zwolnienie – Niesłuszne zwolnienie


Niesprawiedliwe zwolnienie

Do niesprawiedliwego zwolnienia dochodzi, gdy Twój pracodawca zwalnia Cię z pracy (lub zmusza Cię do odejścia), nie przedstawiając przy tym żadnego dobrego powodu zwolnienia, lub nie przestrzega odpowiednich procedur. Zwolnienie z pracy może zostać uznane za niesprawiedliwe w sposób automatyczny,  jeśli jest wynikiem tego, że próbowałeś się upominać o jedno ze swoich statutowych praw pracowniczych. Faktycznie jednak, potrzebujesz mieć zaliczony przynajmniej rok nieprzerwanej pracy, zanim wolno Ci będzie złożyć skargę na niesprawiedliwe zwolnienie.

Niesprawiedliwe zwolnienie – Niesłuszne zwolnienie


Zwolnienie bezprawne

Zwolnienie bezprawne występuje w przypadku, gdy Twój pracodawca, doprowadzając do Twojego zwolnienia, łamie postanowienia Twojej umowy o pracę, lub faktycznie zmusza Cię do odejścia. Na przykład, może się zdarzyć, że zostaniesz zwolniony z pracy bez uprzedniego powiadomienia, lub z pominięciem całego procesu dyscyplinarnego. Może dojść do sytuacji, kiedy zwolnienie z pracy będzie traktowane zarówno jako niesprawiedliwe, jak i bezprawne.

Procedury dyscyplinarne – Postępowanie dyscyplinarne. Pogwałcenie postanowień umowy – Naruszenie warunków umowy


Czas poinformowania o zwolnieniu

Twój pracodawca zazwyczaj musi Cię poinformować o zwolnieniu przynajmniej w terminie zarysowanym w postanowieniach Twojej umowy o pracę, lub w statutowo określonym terminie, który zawsze jest dłuższy.

Zwolnienie natychmiastowe  stanowi zwolnienie bez uprzedzenia i dopuszczalne jest wyłącznie w przypadkach ‚oczywistego złamania zasad’. Chodzi tu o sytuacje na tyle poważne, że Twój pracodawca zmuszony jest do zwolnienia Cię z pracy bez ostrzeżenia (na przykład, w przypadku zachowań agresywnych). Twój pracodawca powinien jednak, przed podjęciem decyzji o zwolnieniu, przeprowadzić odpowiednie dochodzenie mające na celu ustalenie, czy rzeczywiście doszło do poważnego naruszenia zasad.

Sposoby wyliczania dnia, w którym kończy się Twoja umowa o pracę

Jeśli Twój pracodawca wręczy Ci wyprzedzające wypowiedzenie, wówczas dzień ustania Twojej umowy o pracę będzie ostatnim dniem zapisanym w wypowiedzeniu. Jeśli jednak będziesz wykonywał swoją pracę mimo upływu terminu wypowiedzenia, ostatni dzień Twojej pracy i tak będzie stanowił ostatni dzień zapisany w otrzymanym przez Ciebie wypowiedzeniu. Jeśli Twoja umowa o pracę ustanie bez wręczenia Ci przez pracodawcę wcześniejszego wypowiedzenia, a jednocześnie nie masz uprawnień do uzyskania wypowiedzenia (na przykład ze względu na poważne naruszenie zasad), ostateczną datą ustania Twojej umowy o pracę, jest data wręczenia Ci wypowiedzenia. Jeśli Twój pracodawca wręczy Ci wypowiedzenie o krótszym terminie obowiązywania, niż wskazuje na to termin ustalony w umowie, Twoja umowa o pracę dobiegnie końca w dniu, w którym by się zakończyła w przypadku, gdyby wręczone Ci wypowiedzenie było skonstruowane właściwie. Jeśli jesteś zatrudniony na czas określony, Twoja umowa o pracę dobiega końca we wcześniej ustalonym terminie. Jeśli otrzymujesz odprawę, ostateczna data ustania Twojej umowy o pracę, stanowi ostatni dzień Twojej pracy w firmie. Twoje prawo do uzyskania odprawy powinno być zapisane w Twojej umowie o pracę.


Pobierasz Tax credits? – Musisz je odnowić przed 31 lipca!

Okresy wypowiedzenia – Okres wypowiedzenia. Wręczanie, lub odbieranie wypowiedzenia – Wręczanie wypowiedzenia


Prawo do pisemnego uzasadnienia

Stanowi słuszną praktykę, by pracodawca zawsze przedstawiał dobre powody zwolnienia pracownika. Masz prawo uzyskania od swojego pracodawcy pisemnego uzasadnienia zwolnienia, w którym Twój pracodawca przedstawi swoje powody, dla których Cię zwolnił, jeżeli:
• jesteś pracownikiem i przepracowałeś w swojej firmie co najmniej rok
• jesteś zatrudniony na czas określony, a Twój okres zatrudnienia dobiegł końca i nie jest planowane jego odnowienie
• zostałaś zwolniona podczas ciąży, względnie w trakcie urlopu macierzyńskiego, lub urlopu związanego z adopcją

Zrozumienie swoich praw pracowniczych – Ustal status swojego zatrudnienia. Praca i rodzina – Praca a rodzina


Jeśli masz problemy

Jeśli przysługuje Ci prawo do otrzymania pisemnego uzasadnienia swojego zwolnienia, możesz złożyć zażalenie do Sądu Pracy, w przypadku gdy:
• Twój pracodawca nie dostarczy Ci powodów twojego zwolnienia
• nie uważasz, że powody, jakie Ci zostały przedstawione, są prawdziwe

Zanim jednak złożysz zażalenie, może się zdarzyć, że będziesz chciał skorzystać z przewidzianych przez Twoją firmę procedur odwoławczych, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli uważasz, że  zwolnienie Cię z pracy było niesprawiedliwe, możesz rozważyć złożenie skargi na niesprawiedliwe zwolnienie do Sądu Pracy.

Problemy w pracy – Problemy w pracy


Gdzie uzyskać pomoc

W celu uzyskania więcej informacji na temat kwestii związanych z prawem pracy, prosimy o zajrzenie na  odpowiednie strony. Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego, możesz również zwrócić się do niego o pomoc.

Kontakty dotyczące prawa pracy – Employment contacts. Związki zawodowe – Związki zawodowe


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins, Krzysztof Osiejuk
Ostatnia aktualizacja tekstu: 30.07.2011
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Aktualna wersja tłumaczona automatycznie przez Google Tłumacz
Nasze teksty aktualizowane są raz w roku. Istotne treści, szczególnie wartości liczbowe prosimy weryfikować z danymi na stronach źródłowych. Autorka tłumaczeń oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy na stronie.
Widzisz błąd na stronie? Napisz: admin@votepartners.net

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Jeden komentarz do “Zwolnienie z pracy”

  1. Ola pisze:

    Nie radzę nikomu, zgłaszać się do związków zawodowych. Nam niestety nie pomogli, a wręcz zaszkodzili.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Zwolnienie z pracy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola


*HMRC

space_39

GOV.UK

space_39

VOTE

space_39

TAXPOL